NIEUWS

TOOS VAN DE VEN OVERLEDEN

Toos van de Ven
Zondag 28 april 2024 is Toos van de Ven na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd overleden. Op deze dag waren Toos en Ger 57 jaar getrouwd. Dit is een groot verlies voor haar naasten, maar ook voor de politieke groepering W70 Nuenen.
 
Toos van de Ven was jarenlang het boegbeeld van W70 Nuenen c.a. in de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd Toos politiek actief binnen  W70. Eerst als ondersteunend lid van de fractie en later als burgerraadslid, raadslid en fractievoorzitter van W70 Nuenen in de gemeenteraad was ze politiek actief in de periode 1998-2018.
 
Toos was jaren waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en diverse malen lijsttrekker van de lijst van W70 Nuenen.  Ze was formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in 2010 en 2014. Ook heeft Toos in 2021 zitting gehad in de Adviescommissie Sociaal Domein.
 
Toos heeft al die tijd gevochten voor een zelfstandige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en mede door haar inzet is dat zo gebleven.
 
W70 is haar veel dank verschuldigd. Voor haar verdiensten voor W70 Nuenen werd ze op 22 september 2015 benoemd als Lid van Verdiensten.
Het W70-boegbeeld zat vanaf 2002 zestien jaar in Nuenense gemeenteraad en daarvoor werd ze Lid in de Orde van Oranje Nassau op 26 april 2018.
 
De afscheidsdienst voor Toos vindt plaats op maandag 6 mei 2024 om 13.30 uur in het crematorium in Helmond.